Składniki

INCI czyli International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetyków) to ujednolicony system nazewnictwa składników kosmetyków. W systemie INCI stosuje się angielskie nazwy związków chemicznych oraz łacińskie nazwy roślin. Nazwy składników użytych w kosmetyku umieszcza się w kolejności malejącej tak aby na początku listy znajdowały się substancje użyte w największej ilości, a na końcu w najmniejszej.System zobowiązuje aby każdy kosmetyk posiadał skład na opakowaniu, a w przypadku, gdy opakowanie jest zbyt małe na dołączonej ulotce.

Lista stron w Składniki: